Agrometeo Pogodynka

Home PORADNIK METEO Zjawiska ekstremalne Superfale

Superfale

 

Podczas rejsu morskiego mamy do czynienia z zafalowaniem powierzchni morza, tym większym im silniejszy wieje wiatr. Na wysokość i kształt fal mają również wpływ inne czynniki takie jak m.in. głębokość i rozmiar akwenu, prądy morskie, ukształtowanie linii brzegowej, nakładanie się fal (interferencja).

W efekcie, podczas każdego większego sztormu, możemy wielokrotnie napotkać fale o wysokości znacznie odbiegającej od pozostałych, słynne wśród żeglarzy "dziadki".

Są jednak fale które wymykają się pojęciu klasycznego falowania sztormowego. Ich istnienia dowodzą liczne raporty z wypadków morskich opisujące niezwykłej wysokości fale, które dosłownie zmiatały z powierzchni morza nie tylko jachty, ale i potężne frachtowce. Falowanie takie zaczęto określać jako fenomenalne, a same fale jako superfale.

Superfale, których wysokość może osiągnąć 20 i więcej metrów, teoretycznie można spotkać podczas każdego sztormu. W praktyce jednak jest to bardzo mało prawdopodobne.

Na świecie jest jednak kilka obszarów na których prawdopodobieństwo wystąpienia falowania fenomenalnego jest zdecydowanie większe. Unikanie w miarę możliwości żeglugi jachtowej w tych rejonach, zwłaszcza podczas sztormowej pogody, powinno być traktowane jako absolutna konieczność!


Przyczyny powstawania superfal:

Na zjawisko powstawania superfal składa się kilka czynników, z których najważniejsze to:

 • Silny prąd skierowany przeciwnie do kierunku falowania sztormowego.
 • Interferencja (nakładanie się) fal o różnych długościach.
 • Nagła zmiana głębokości morza.

Na morzach i oceanach świata jest wiele obszarów które spełniają powyższe warunki, stając się w ten sposób rejonami szczególnie częstego występowania zjawiska fal fenomenalnych.


Strefy zagrożenia:

Południowo-wschodnie wybrzeże Afryki:

Wody w pobliżu południowo-wschodniego cypla Afryki między Port Elizabeth na wschodzie, przez Durban aż po Richards Bay na zachodzie, uważane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie.

Wypadki udokumentowanego występowania superfal w tym rejonie są szczególnie liczne.

Przyczyny:

 • Prąd Agulhas - ten silny (prędkość 3-5 węzłów) prąd oceaniczny płynąc wzdłuż wybrzeża afrykańskiego z Oceanu Indyjskiego w kierunku SW ma najprawdopodobniej kluczowe znaczenie przy wypiętrzaniu się fal podczas sztormowej pogody.
 • Gwałtowna zmiana głębokości - najwięcej przypadków superfal odnotowano na głębokości nie przekraczającej 183 metrów.
 • Silne wiatry NE - wiatry związane z przemieszczaniem się frontów chłodnych w tym rejonie. Generują wysoką falę zgodną z kierunkiem Prądu Agulhas.
 • Silne wiatry SW - wraz z przechodzeniem frontów chłodnych wiatry te "zastępują" dotychczasowy wiatr NE, bardzo szybko tworząc własną wysoką falę.

Połączenie tych 4 wspomnianych czynników stanowi doskonałe warunki do powstania spektakularnego zafalowania.

Proces powstawania w tym rejonie superfal w uproszczeniu wygląda następująco: silne wiatry NE wraz z przemieszczaniem się frontu zmieniają kierunek na SW, szybko zyskując sztormową siłę. W efekcie powstaje obszar zaburzonego falowania. Dodatkowy element wypiętrzający powoduje Prąd Agulhas prący z dużą siłą pod sztormowy południowo-zachodni wiatr.

W efekcie powstają słynne "dziury w oceanie" i fale o monstrualnej wysokości 20-30 metrów.

Właśnie w warunkach sztormowego wiatru z SW doszło w tym rejonie do największej liczby spektakularnych katastrof statków handlowych i wywrotek jachtów.


Wschodnie wybrzeże USA od Florydy do Przylądka Hatteras:

Geneza falowania fenomenalnego na tym obszarze jest bardzo zbliżona do superfal w pobliżu wybrzeża afrykańskiego.

Tutaj kluczową rolę odgrywa Prąd Zatokowy (Golfsztrom) opływający wybrzeże amerykańskie w kierunku północno-wschodnim. Napotykając częste w tym rejonie gwałtowne, przeciwne sztormy wywołuje często spektakularne zafalowanie.


Pozostałe obszary niebezpieczne:

Oprócz dwóch wspomnianych obszarów o największym zagrożeniu superfalami, obszarami niebezpiecznego falowania są również między innymi:

 • Wody wokół Przylądka Horn.
 • Wschodnie wybrzeże Japonii (silny prąd Kuro Siwo naprzeciw sztormowym wiatrom NE).
 • Zatoka Biskajska (najbardziej niebezpieczną strefą jest granica szelfu kontynentalnego, na której może dojść do gwałtownego wypiętrzania się długich fal oceanicznych).
 • Wody wokół Wysp Brytyjskich (silne prądy pływowe skierowane przeciwnie do sztormowego falowania - przykładem może być spektakularny sztorm w trakcie regat Fastnet w 1979 roku).
 • Wybrzeże Norwegii.

 

© Polconn CSS 2008