Agrometeo Pogodynka

Home PORADNIK METEO Wiatr Wiatry sezonowe Monsuny

Monsuny

Monsuny - wiatry będące częścią ogólnego systemu cyrkulacji atmosfery, charakteryzujące się sezonową stałością kierunków i również ich cykliczną zmianą z sezonu na sezon. Monsuny powstają w efekcie różnicy ciśnienia atmosferycznego między dużymi obszarami lądów i oceanów.

Wyróżniamy 2 typy wiatrów monsunowych:

Monsun letni - wiejący w miesiącach letnich od strony oceanu w kierunku mas lądowych.

Monsun zimowy - wiejący w miesiącach zimowych od lądu w kierunku oceanu.


Jak powstają monsuny:

W dużym skrócie proces kształtowania się monsunów wygląda następująco:

W efekcie silnego nagrzewania się powierzchni lądowych w ciągu ciepłych miesięcy letnich, nad obszarami tymi tworzy się rozległy obszar niskiego ciśnienia. Sąsiadujący z lądem obszar oceaniczny ogrzewa się wolniej od lądu, przez co ciśnienie nad nim jest wyższe niż nad lądem. W efekcie następuje przemieszczanie się dużych mas powietrza z wyżu do niżu - czyli w tej sytuacji od morza w kierunku lądu. Mamy zatem do czynienia z monsunem letnim.

Monsun zimowy jest odwrotnością przedstawionej sytuacji. Szybkie schłodzenie się powierzchni lądowych wytwarza tam duży obszar ciśnienia wyższego niż nad obszarami wodnymi. Wiatry wieją więc w przeciwnym kierunku niż w lecie - tym razem od lądu w kierunku oceanu.

Siła w ten sposób wytworzonego układu wiatrowego jest tak duża , że zastępuje on w konkretnym rejonie system pasatowy.

W małej skali odpowiednikiem systemu monsunowego są bryzy lądowe i morskie.


Obszary występowania:

Najbardziej znanym systemem monsunowym na świecie jest monsun północnego Oceanu Indyjskiego. Tam sezonowy ruch mas powietrza zachodzi między olbrzymimi obszarami Azji (m.in. Bangladesz, Indie) i oceanu, przynosząc sezonowe opady monsunowe, kluczowe dla rozwoju rolnictwa w tym rejonie.

Monsunem nazywane są również sezonowe wiatry o identycznej, termicznej genezie w północnej Australii, niektórych rejonach Ameryki Południowej i Afryki.

 

© Polconn CSS 2008