Agrometeo Pogodynka

Cirrostratus (Cs)

Opisy chmur, które stanowią treść tego rozdziału, odpowiadają takim samym warunkom obserwacji, jakie zostały przyjęte przy definiowaniu chmur.

Definicja

Przejrzysta biała zasłona z chmur o włóknistym lub gładkim wyglądzie, pokrywająca niebo całkowicie lub częściowo i zwykle powodująca występowanie zjawiska halo.


Gatunki

Cirrostratus fibratus (Cs fib)

Cirrostratus nebulosus (Cs neb)


Odmiany

Cirrostratus duplicatus (Cs du)

Cirrostratus undulatus (Cs un)


Zjawiska szczególne i chmury towarzyszące

Godne uwagi nie występują.


Budowa fizyczna i wygląd

Chmury Cirrostratus składają się głównie z kryształków lodu. Chmury te mogą występować w postaci włóknistej zasłony, w której można obserwować drobne prążkowanie, lub też mogą przybierać wygląd mglistej zasłony. Brzeg zasłony chmur Cirrostratus jest niekiedy ostro zarysowany, lecz częściej jest zakończony chmurami Cirrus na kształt frędzli.
Chmury Cirrostratus nigdy nie są dość gęste by przeszkodzić w rzucaniu cieni przez przedmioty znajdujące się na ziemi, z wyjątkiem, gdy Słońce jest nisko nad horyzontem.
Uwagi dotyczące barw chmur Cirrus w dużej mierze są również słuszne dla chmur Cirrostratus. Zjawiska halo są często obserwowane w przypadku cienkich chmur Cirrostratus, niekiedy tak cienkich, że halo jest jedyną oznaką ich obecności.


Powstawanie

Chmury Cirrostratus powstają wskutek powolnego wznoszenia się rozległych warstw powietrza do dostatecznie dużych wysokości. Chmury te mogą również powstać wskutek łączenia się chmur Cirrus lub członów chmur Cirrocumulus lub też mogą być utworzone przez kryształki lodu padające z chmur Cirrocumulus. Poza tym chmury Cirrostratus mogą powstać wskutek zmniejszenia się grubości chmur Altostratus lub rozprzestrzenienia się kowadła chmury Cumulonimbus.


Zasadnicze różnice między chmurami Cirrostratus i podobnymi chmurami innych rodzajów


Cirrus

Chmura Cirrostratus różni się od chmury Cirrus tym, że występuje w kształcie zasłony, zazwyczaj o dużej rozciągłości poziomej.

Cirrocumulus i Altocumulus

Chmury Cirrostratus mają na ogół wygląd rozmyty i nie wykazują budowy ziarnistej, prążkowanej, blaszkowatej, w kształcie zaokrąglonych członów, walców itp., co jest charakterystyczne dla chmur Cirrocumulus i Altocumulus.

Altostratus

Chmury Cirrostratus różnią się od chmur Altostratus małą gęstością i tym, że mogą powodować zjawiska halo. W pobliżu horyzontu chmury Cirrostratus mogą być mylnie określane jako chmury Altostratus. Praktyczną wskazówką dla odróżnienia chmur Cirrostratus od chmur Altostratus i Stratus jest charakterystyczna dla chmur Cirrostratus powolność pozornego ruchu oraz zmian grubości i wyglądu.

Stratus

Chmury Cirrostratus można pomylić z bardzo cienkimi chmurami Stratus, które przy oddaleniu od Słońca mniejszym od 45 stopni mogą być bardzo białe. Chmury Cirrostratus różnią się jednak od chmur Stratus tym, że są wszędzie białe i że mogą mieć wygląd włóknisty. Poza tym chmury Cirrostratus dają często zjawisko halo, podczas gdy chmury Stratus ich nie dają, z wyjątkiem być może przypadków bardzo niskich temperatur.

Zmętnienie opalizujące

Chmury Cirrostratus różnią się od zasłony zmętnienia tym, że zmętnienie opalizuje lub ma barwę od brudno żółtej do brązowej. Patrząc na chmury Cirrostratus niekiedy trudno jest nią rozpoznać przez zmętnienie.

© IMGW Oddział Morski 2001-2006